Etan Premium

Etan Premium trampoline garantuju najbolju kvalitetu. Opremljene su posebnim Dijamant sistemom, koji kombinira kratke i duge opruge. To vam daje garanciju da se mala i starija djeca mogu odlično zabaviti skačući na ovoj trampolini.

Etan Premium

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 2.50
Boja: Zelena
Cijena: 507 KM

Tip proizvoda: Pravougaone trampoline
Veličina (m): 2.80 x 1.95
Boja: Zelena
Cijena: 615 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 3.00
Boja: Zelena
Cijena: 624 KM

Tip proizvoda: Pravougaone trampoline
Veličina (m): 3.00 x 2.30
Boja: Zelena
Cijena: 692 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 2.50
Boja: Zelena
Cijena: 774 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 3.30
Boja: Zelena
Cijena: 798 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 3.70
Boja: Zelena
Cijena: 887 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 3.00
Boja: Zelena
Cijena: 916 KM

Tip proizvoda: Pravougaone trampoline
Veličina (m): 2.80 x 1.95
Boja: Zelena
Cijena: 956 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 4.30
Boja: Zelena
Cijena: 1015 KM

Tip proizvoda: Pravougaone trampoline
Veličina (m): 3.00 x 2.30
Boja: Zelena
Cijena: 1051 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 3.30
Boja: Zelena
Cijena: 1152 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 3.70
Boja: Zelena
Cijena: 1254 KM

Tip proizvoda: Okrugle trampoline
Veličina (m): 4.30
Boja: Zelena
Cijena: 1406 KM